ایران، آذربایجان غربی – ارومیه – کیلومتر ۱۱ بلوار دانشگاه، روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری، طبقه ۳ واحد۳۰۳ کد پستی: ۵۷۵۶۱۱۵۳۲۲

کد امنیتی